Werkwijze

Kennismaking

Allereerst is er een korte kennismaking met jullie, de ouder(s), bij mij thuis. We bespreken de werkwijze van kindercoaching. Er is ruimte voor vragen en we kijken of ik jullie op weg kan helpen. 

Intakegesprek & Verdiepingsgesprek

De intake is bij jullie, de ouder(s) thuis. We nemen samen het intake formulier door. 

In het daaropvolgende verdiepingsgesprek nemen we de samenvatting van de hulpvraag en de wens door. We bespreken de voorlopige individuele indicatie thema's die hieraan gerelateerd zijn. We nemen het voorstel coachplan (begeleidingsplan) door evenals de mogelijkheden en grenzen van kindercoaching.

Kindessies

Nu volgen meestal twee kindsessies bij het kind thuis, in zijn vertrouwde omgeving.

Het doel van deze sessies is kennismaken, werken aan bewustwording en verdieping. Zo ontstaat er inzicht en bewustzijn ten aanzien van de thematiek die speelt bij het kind. Ook besteed ik aandacht aan de wens van het kind.

(Tussen)evaluatie

Inzichten worden met de ouders gedeeld. We bespreken of er veranderingen zijn ten opzichte van de hulpvraag. 

We nemen een eventueel vervolg coachplan door afgestemd op dat waar nog aan gewerkt kan worden met het kind of met de ouder(s).

Vervolgafspraken

Kindsessies: In relatie tot de thematiek (hulpvraag/wens) zet ik als kindercoach (spel)methodieken in om hier met het kind bewust aan te werken. We spreken meestal twee à drie kindsessies af, waarna we weer samen evalueren. 

Oudersessies: We kijken hoe jullie als ouder(s) je kind zelf verder kunnen ondersteunen. Wil je hierbij hulp dan is een aanvullende oudersessie mogelijk. 

Doorverwijzen: wanneer wenselijk of wanneer er meer nodig is, kan ik jullie in contact brengen met andere hulpverlenende instanties.

 
Eindevaluatie
Inzichten en vorderingen worden met jullie, de ouder(s), besproken. We evalueren hoe jullie de begeleiding hebben ervaren en hoe het nu staat met de hulpvraag en de wens. . 

Na een maand hebben we contact per mail, om te horen hoe het gaat. Als blijkt dat er nog iets speelt wat aandacht nodig heeft dan is een vervolgafspraak mogelijk.

Spelmethodieken

De spelmethodieken die ik inzet zijn afgestemd op de hulpvraag, thematiek en leeftijd. Dat kan zijn: een verhaal lezen, een wensboom tekenen, kleien, een opstelling met dieren of poppen, met een therapeutische pop en emoji's werken. Of ik zet rollenspellen, focusing of mindfulness in. 

Bij focusing en mindfulness leert het kind op een vriendelijke, niet oordelende manier te kijken naar wat er in zichzelf omgaat. 

Door focusing leert het kind om moeilijke, verdrietige of boze gevoelens toe te staan, om zich beter te concentreren en om vriendelijker te zijn voor zichzelf en anderen. Ook leert het kind hierdoor beter grenzen te stellen.

Bij mindfulness in de traditie van Thich Nhat Hanh leert het kind zelf rust te creëren in spannende of stressvolle situaties.