Privacy Verklaring Kindercoaching Hanneke van Nes

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Kindercoach Hanneke van Nes, gevestigd te Zeist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer zoals vermeld op de website.

Verwerken persoonsgegevens

Contactgegevens
Door het contact formulier in te vullen en te verzenden op mijn website, geeft u mij uw persoonlijke contactgegevens. Ik gebruik deze gegevens om met u in contact te treden over uw vraag en om met u daarover te communiceren. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Hebt u echter de gratis HSP checklist aangevraagd door het contact formulier in te vullen en te verzenden op mijn website, dan geeft u mij uw persoonlijke contactgegevens. In dit geval geeft u mij, naast het toesturen van deze checklist, toestemming om nieuwsbrieven of tips te ontvangen of om op de hoogte te blijven van het aanbod van Kindercoaching Hanneke van Nes. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd.

Indien u mij op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt dat ik deze gegevens enkel gebruik om met u in contact te treden en met u te communiceren. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden. Overige persoonsgegevens
Indien u een traject aan gaat met Kindercoaching Hanneke van Nes, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging
Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij Kindercoaching Hanneke van Nes. Bij de verwerking van persoonsgegevens maak ik gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internet provider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, heb ik met verwerkers een verwerkers overeenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Kindercoaching Hanneke van Nes verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.
Bewaartermijnen

Kindercoaching Hanneke van Nes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de samenwerking.

Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van uw samenwerking met Kindercoaching Hanneke van Nes zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 12 maanden na afloop van uw samenwerking bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Indien geen deelnemerschap bij Adiona, Beroepsorganisatie voor Kindercoaches, tot stand is gekomen, dan worden uw contactgegevens 12 maanden na ontvangst verwijderd.

Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

Rechten betrokkenen
Kindercoaching Hanneke van Nes respecteert uw privacyrechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen. In sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.Privacy Policy Website

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", which are text files saved on your computer, to help the website analyze how you use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. 


If this website anonymizes IP addresses, your IP address will be truncated by Google within a EU member state or other EEA state before being transmitted to the US. Only in exceptional situations will your full IP address be transmitted to Google servers in the United States and truncated there. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google will not associate your IP address with any other data held by Google.


You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above. You can also prevent Google from collecting information (including your IP address) via cookies and processing this information by downloading this browser plugin and installing it: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


You can prevent data collection via Google Analytics by adjusting your Cookie Settings.


Further information concerning the terms and conditions of use and data privacy can be found at the Google Analytics Terms of Service or at the Google Analytics Privacy Overview. Please note that on this website, Google Analytics is supplemented by "gat._anonymizeIp();" to ensure anonymized collection of IP addresses (IP masking).