GRATIS 

Checklist Is je kind Hoogsensitief?

Door deze vragenlijst in te vullen krijg je inzicht in de verschillende kanten van hoogsensitiviteit. Je ziet na het invullen direct voor welke prikkels je kind gevoelig is (Bergsma, 2019). 

Wil je deze checklist? Vraag dit dan nu aan via het contactformulier hieronder.


GRATIS 

Gratis HSP Adviesgesprek 

Ik ben benieuwd naar waar je nu staat ten aanzien
van de Checklist Is je Kind Hoogsensitief? Weet je waar je naar toe wilt, waar je tegenaan loopt? Kan ik je daar eventueel verder mee kan helpen. 

Ik bied je een gratis HSP adviesgesprek in de vorm die jij kiest: zoom, live, whatsapp of per telefoon.Voorafgaand aan dit gesprek stuur ik je een aantal vragen. 

Wil jij dit gesprek? Vraag dit dan nu aan via het contactformulier hieronder.

Ja, ik wil die gratis checklist! Of Ja, ik wil dat HSP adviesgesprek. Stuur mij dan nu een bericht via onderstaand contactformulier:

"Ik heb het traject als fijn en betrokken ervaren. Een gevoel van (h)erkenning. Soms kreeg ik een bevestiging in wat ik eigenlijk al deed/wist en daarnaast gaf ze me ook fijne aanwijzingen, mogelijkheden/tips om met onze situaties om te gaan. 

De ‘taal van acceptatie’ vind ik erg fijn om aan vast te houden! 

Hanneke geeft me de ruimte om te zijn wie ik ben. Ik vind haar ook erg doortastend. Ze laat zien daar waar ik zelf kleine stapjes in maak, doorwerkt bij mijn dochtertje." Moeder van dochter van 4 jaar

AANBOD

Kindercoachtraject
Op weg naar Vertrouwen & Veerkracht.


  • 1 x Kennismaking
  • 1 x Intakegesprek 
  • 1 x Verdiepingsgesprek 
  • 2 x Kindsessie 
  • 1 x (Tussen) evaluatie
  • Trajectprijs € 497,95 **Trajecten gestart voor  1 aug 2020 behouden de oude trajectprijs.


Locatie: Bij ouders/kind thuis indien je in mijn werkregio woont. Woon je buiten mijn werkregio dan kijken we naar een passende oplossing. Ik kan je dan bijvoorbeeld vragen naar Zeist te komen. 

AANBOD

Vervolgsessies met ouder of kind 

  • 2 - 3 x kind- of oudersessies & 1 x eindevaluatie
  • Per sessie: € 84,95


Locatie: Bij ouders/kind thuis indien je in mijn werkregio woont. Woon je buiten mijn werkregio dan kijken we naar een passende oplossing. Ik kan je dan bijvoorbeeld vragen naar Zeist te komen. Maatwerk

Wil jij gewoon eens een losse coachsessie voor jou als ouder? Vraag naar de mogelijkheden!

Coachingstraject op weg naar Vertrouwen & Veerkracht


Werkwijze

Kennismaking

Allereerst is er een korte kennismaking met jullie, de ouder(s), per telefoon of bij jullie thuis. Er is ruimte voor vragen en we kijken of ik jullie op weg kan helpen. 

Intake & Verdieping

De intake is bij de ouder(s) thuis als jullie in mijn werkregio wonen. We, de ouder(s) en ik, nemen het intake formulier als uitgangspunt voor het traject. We nemen de hulpvraag en de wens voor het kind door. Het kind is hierbij niet aanwezig, zodat de ouders vrijuit kunnen praten. Jullie, de ouders, hebben daarnaast de ruimte om te delen wat op dat moment speelt. Bij het delen van jullie verhaal beoefen ik Deeply Listening in de traditie van Thich Naht Hahn. Het doel is inzicht krijgen naast mededogen en begrip tonen voor de ouder(s). Klik op de button onderaan om meer te weten te  komen over Thich Naht Hahn & mindfulness.


In het daaropvolgende verdiepingsgesprek checken we de samenvatting van de hulpvraag en wens. Ik geef de   voorlopige individuele thema's terug die mogelijk bijgesteld worden na de kindsessies. Ik stel verdiepingsvragen. We bespreken mijn mogelijkheden en grenzen.

Je krijgt van mij het voorstel begeleidingsplan en toestemmingsformlier toegstuurd na afloop. 

Kindsessies

Nu volgen twee kindsessies bij het kind thuis. Nu zijn de ouders hier niet bij aanwezig zodat het kind de kans krijgt vrijuit te praten over dat wat er speelt.

De eerste sessie heeft als doel kennismaken & werken aan bewustwording.

De tweede sessie heeft als doel bewustwording & verdieping.
Er ontstaat inzicht ten aanzien van de thematiek, de wens of vraag, de behoefte die speelt bij het kind.

Soms is een derde sessie nodig, dat laat ik de ouders dan weten.

(Tussen)evaluatie

De inzichten worden met de ouders gedeeld. We bespreken of er veranderingen hebben plaatsgevonden bij de oude(s) en of het kind. Je krijgt van mijn verdiepingsinformatie en of overige tips en tricks die aansluiten op het thema dat speelt.

We bespreken hoe en of we verder gaan. Waar kan nog met het kind aan gewerkt worden? Doe ik dat of gaan de ouders zelf verder met het kind? Of ga ik met de ouders aan de slag? Lees verder hiernaast....
Vervolgsessies


Kindsessies

In twee tot drie kindsessies zet ik maatwerk methodieken in om verder te werken aan de thematiek die speelt bij het kind. Het kind leert eigen verantwoordelijkheid te nemen.  


Bij voorkeur bij het kind thuis of buiten in de natuur.


Oudersessies

We kijken in twee tot drie oudersessies hoe de ouder(s) het kind kunnen begeleiden & ondersteunen. Ook in deze sessies kies ik bewust voor methodieken die afgestemd zijn op dat wat speelt, de ontwikkel thema's. 

Bij voorkeur bij de ouder(s) thuis of buiten in de natuur Doorverwijzen: wanneer wenselijk of wanneer er meer nodig is, kan ik jullie in contact brengen met andere hulpverlenende instanties.

 

Eindevaluatie

De inzichten en vorderingen worden thuis bij de ouder(s), met de ouder(s) besproken. Kunnen de ouders en het kind nu met de handvatten zelf verder? We evalueren de begeleiding. We sluiten af.

Na een maand hebben we contact per mail of per telefoon, om te horen hoe het gaat. Als blijkt dat er nog iets speelt wat aandacht nodig heeft dan is een vervolg sessie mogelijk met ouder of kind.
 


Methodieken

De methodieken die ik inzet bij het kind zijn afgestemd op de hulpvraag, thematiek en leeftijd van het kind.  Ik kijk wat past. Het doel is inzicht krijgen en daarvoor handvatten bieden om zelf mee aan de slag te gaan.

Methodieken voor het jongere kind kunnen zijn: een verhaal lezen, een wensboom tekenen, kleien, een opstelling met dieren of poppen doen, met een therapeutische pop, emoji's of met kwaliteitenkaarten werken.

Methodieken voor het oudere kind kunnen zijn: gevoelskaarten, opstelling, kwaliteitenspel, rollenspel, mindfulness in de traditie van Thich Naht Hanh, focusing in de traditie van Prof. Gendlin en of coachingsinterventies vanuit de positieve psychologie. 
Methodieken voor de ouder(s) kunnen zijn: opstelling, kwaliteitenspel, rollenspel rondom bepaald thema,, mindfulness, focussing en of coachingsinterventies vanuit de positieve psychologie. Met als doel het kind beter te kunnen ondersteunen, begeleiden.

Bij focusing en mindfulness leert het kind of de ouder op een vriendelijke, niet oordelende manier te kijken naar wat er in zichzelf omgaat. Bij focussing leert het kind of de ouder daarnaast verbinding te maken met het gevoel.